Ý nghĩa của việc tích hợp giáo dục môi trường trong môn GDCD

Vị trí ý nghĩa của việc tích hợp giáo dục môi trường trong môn GDCD

Môn Giáo dục Công dân trong nhà trường nói chung và ở trường THCS nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Để phát triển toàn diện nhân cách học sinh, các môn học, các hoạt động giáo dục trong nhà trường đều có ý nghĩa, vai trò nhất định trong đó môn Giáo dục Công dân có vị trí đặc biệt quan trọng trong giáo dục tư tưởng, tình cảm, sự phát triển đúng đắn của thế hệ trẻ. Nhờ được cung cấp hệ thống những tri thức, tình cảm, kĩ năng hành vi phù hợp với những yêu cầu . tiêu chuẩn của cuộc sống xã hội mà học sinh của chúng ta có thể sống hòa nhập trong xã hội với tư cách là một công dân thực thụ, đầy năng động và sáng tạo, có đủ bản lĩnh để sống hội nhập trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay với những năng lực cơ bản của con người thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như: năng lực tự hoàn thiện, tự khẳng định mình; năng lực giao tiếp ứng xử; năng lực tổchức quản lí; năng lực họat động xã hội; năng lực hợp tác…

Ở trường THCS,  nhiều môn học được tập huấn kế hoạch lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong từng tiết học, trong đó có môn Giáo dục Công dân. Ngoài việc giúp học sinh hiểu được những quyền và nghĩa vụ cơ bản của một công dân, có niềm tin vào tính đúng đắn của các chuẩn mực, có ý thức tuân thủ Pháp luật và có khả năng thực hiện đúng những quy định của Pháp luật. Học sinh ngày càng có ý thức đối với tình yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên, thân thiện với môi trường, có kĩ năng phát hiện các vấn đề về môi trường và ứng xử tích cực với các vấn đề môi trường nảy sinh, có hành động cụ thể để bảo vệ môi trường, biết tuyên truyền vận động bảo vệ môi trường trong gia đình, nhà trường, cộng đồng đồng thời biết nghiêm chỉnh chấp hành quy định của Luật bảo vệ môi trường.

Vì vậy, cùng với nhiều môn học khác, môn Giáo dục Công dân cấp THCS đã góp phần trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức tương đối đầy đủ về môi trường và kỹ năng bảo vệ môi trường, đây là sự cần thiết và không thể thiều trong quá trình góp phần bảo vệ môi trường của chúng ta.

Cách thực hiện:

Nội dung tích hợp BVMT được tích  hợp  trong các môn học thông qua các chương, bài cụ thể. Việc tích hợp thể hiện ở ba mức độ: Mức độ toàn phần, mức độ bộ phận và mức độ liên hệ.

+ Mức độ toàn phần: Mục tiêu và nội dung của bài học hoặc của chương phù hợp hoàn toàn với mục tiêu và nội dung của giáo dục BVMT.

+ Mức độ bộ phận: Chỉ có một phần bài học có mục tiêu và nôi dung giáo dục BVMT.

+ Mức độ liên hệ: Có điều kiện liên hệ một cách  logic.

Các  hoạt động giáo dục BVMT  ngoài lớp học:

+ Câu lac bộ môi trường: sinh hoạt theo các chủ đề bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, sử dụng năng lượng sạch…

+ Hoạt động  tham quan theo theo chủ đề: vườn quốc gia, khu bảo tồn, công viên,, vườn thú, danh lam thắng  cảnh, nơi xử lí rác, nhà máy, bảo tàng…

+ Điều tra, khảo sát, nghiên cứu tình hình môi trường địa phương, thảo luận phương án xử lí.

+ Hoạt động trồng cây, xanh hóa nhà trường: ( tổ chức nhân dịp tết trồng cây, ngày Môi trường thế giới 5/6..)

+ Tổ chức thi tìm hiểu về môi trường : Thi điều tra, sáng tác ( vẽ, viết,…) văn nghệ về chủ đề môi trường

+ Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường:  Vệ sinh trường lớp, bản làng; tham gia chiến dịch truyền thông, tuyên truyền BVMT ở nhà  trường, địa phương.

Tại trường THCS đã thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa như: đưa trò chơi dân gian vào các buổi sinh hoạt chủ điểm truyền thống, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp; hoạt động tổng vệ sinh trường lớp trồng cây xanh, giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng học đươc thực hiện thường xuyên đã làm cho diện mạo nhà trường có nhiều thay đổi đáng kể, môi trường được cải thiện rất nhiều.

Học sinh giữ gìn môi trường xung quanh bằng cách vệ sinh cá nhân,  quét dọn phòng học, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, Tham gia  các buổi dọn vệ sinh do ban lao động nhà trường tổ chức. Bên cạnh đó  nhà trường phát động các phong trào như trồng cây xanh, tổ chức các cuộc thi kêu gọi mọi người ủng hộ việc bảo vệ môi trường…

Đặc biệt hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” …đã có tác động mạnh mẽ đến việc giáo dục ý thức của học sinh về tình yêu với thiên nhiên trách nhiệm bảo vệ môi trường. Không chỉ ở trong địa bàn trường lớp nhà trường còn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính quyền địa phương phát động các phong trào như “ Em yêu đường làng quê em” , “ Hạn chế sử dụng túi nilong”, các cuộc thi vẽ tranh về chủ điểm thiên nhiên, bảo vệ môi trường đã thu hút số lượng lớn học sinh tham gia.. hay các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới ( Ngày 5, 6 hàng năm)…Những hoạt động trên đã tác động không nhỏ đến suy nghĩ, thái độ, hành động của các em học sinh trong việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

          Là giáo viên dạy Giáo dục Công dân, tôi luôn băn khoăn, trăn trở về vấn đề làm thế nào vừa dạy học sinh nắm bắt những kiến thức cơ bản của bộ môn, vừa lồng ghép những  kiến thức bảo vệ môi trường cho học sinh một cách hiệu quả nhất để không những gây được sự hứng thú học tập cho các em về môn học mà còn có thể lồng ghép kiến thức về môi trường và vấn đề bảo vệ môi trường có hiệu quả nhất, từ đó xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho hoc sinh một cách tốt nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

goi-ngay-gia-tot