Kinh phật: Sáu loài sống chung trên Trái đất và Nhiệm vụ của mỗi loài sống trên Trái đất

gia sư môn toán lớp 3

Sáu loài sống chung trên Trái đất và Nhiệm vụ của mỗi loài sống trên Trái đất

******

I. Sáu loài sống chung trên Trái đất:

Trái đất là nơi 6 loài sống chung như sau:
– Loài Thần.
– Loài Người.
– Loài Ngạ Quỷ.
– Loài Súc Sanh.
– Loài Địa Ngục.
– Loài Thực Vật.
gia sư môn toán lớp 3
gia sư môn toán lớp 3

II. Nhiệm vụ của mỗi loài sống trên Trái đất:

1. Loài Thần:

Loài Thần có 4 đẳng cấp và nhiệm vụ như sau:
a) Đẳng cấp 1: Thần Chủ Trái đất: Thân, nơi ở và nhiệm vụ:
– Thân của Thần Chủ Trái đất: Cấu tạo bằng điện từ Âm Dương có 3 màu sắc: Đen, Xanh, Đỏ rất đậm.
– Nơi ở: Dãy núi Đá cao nhất trên Trái đất: “Himalaya” hay còn gọi là “Hy Mã Lạp Sơn”.
– Nhiệm vụ của Thần Chủ Trái đất: Mượn Thân người thích linh thiêng lập ra 3 Đạo lớn để thỏa mãn cái Tưởng của tánh Người và tiếp quản 5 Pháp môn tu hành có thành tựu theo Nhân quả Luân hồi của Đạo Phật, do người Toàn năng Toàn giác lập ra, khi người Toàn năng Toàn giác trở về Phật giới.
Do vậy, vị Thần Chủ Trái đất quản lý tất cả là 4 Đạo chính, để giúp người nào sử dụng cái Tưởng quá mức và chán sống ở Trái đất này muốn tìm tới nơi tốt đẹp hơn để sinh sống, gồm:
Một là: Lập ra “Đạo Trời” ở phía Tây dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, để thỏa mãn người nào khi còn sống mà ham muốn:
– Cầu xin Thượng Đế ban phước.
– Cầu xin Thượng Đế cứu rỗi.
Sau khi chết: Được lên “nước Thiên Đàng” hưởng sung sướng đời đời.
Hai là: Lập ra “Đạo Tiên” ở phía Bắc dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, để thỏa mãn người nào khi còn sống mà ham muốn:
– Cầu xin Ngọc Hoàng ban phước.
– Tu luyện để thành Tiên.
– Sau khi chết: Được lên “nước Bồng Lai Tiên Cảnh” ở hưởng vui tươi.
Ba là: Lập ra “Đạo Thần” ở phía Đông dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, để thỏa mãn người nào khi còn sống mà ham muốn:
– Thích tu để có “Thần thông”.
– Sau khi chết: Được làm “Thần Thừa hành”.
Bốn là: Tiếp quản 5 Pháp môn của Đạo Phật ở phía Nam dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, khi người Toàn năng Toàn giác này trở về Phật giới.
“Đạo Phật” là do người Toàn năng Toàn giác lập ra có 6 Pháp môn, trong đó có 5 Pháp môn tu hành có thành tựu theo quy luật Nhân quả Luân hồi. Khi người Toàn năng Toàn giác trở về Phật giới, “vị Thần Chủ Trái đất phải tạm thời tiếp quản ‘5 Pháp môn tu hành của Đạo Phật’”, để khi nào văn minh loài Người lên cao, vị Thần Chủ Trái đất trả lại Đạo Phật cho những người nào muốn tu theo Đạo Phật, để có thành tựu 1 trong 5 pháp môn tu hành mà người Toàn năng Toàn giác lập ra, nhưng cũng chỉ có một số ít người tu theo. Do vậy, vị Thần Chủ Trái đất phải giao “5 Pháp môn tu hành có thành tựu theo quy luật Nhân quả Luân hồi của Đạo Phật” cho vị “Thánh” quản lý.
gia sư môn toán lớp 4
gia sư môn toán lớp 4
b) Đẳng cấp 2: Thần Chủ mỗi quốc gia: Thân, nơi ở và nhiệm vụ:
– Thân của Thần Chủ mỗi quốc gia: Cấu tạo bằng điện từ Âm Dương có 3 màu sắc: Đen, Xanh, Đỏ khá đậm.
– Nơi ở: Núi Đá cao nhất quốc gia.
– Nhiệm vụ của Thần Chủ mỗi quốc gia: Mượn Thân người thích Linh thiêng tiếp nhận 4 đạo từ Thần Chủ Trái đất: Đạo Trời, Đạo Tiên, Đạo Thần và Đạo Phật, đem vào quốc gia mình, để ai tin, họ tu.
c) Đẳng cấp 3: Thần Chủ vùng mỗi quốc gia: Thân, nơi ở và nhiệm vụ:
– Thân của Thần Chủ vùng mỗi quốc gia: Cấu tạo bằng điện từ Âm Dương có 3 màu sắc: Đen, Xanh, Đỏ đậm.
– Nơi ở: Đình trong vùng.
– Nhiệm vụ của Thần Chủ vùng mỗi quốc gia: Làm theo sự phân công của Thần Chủ quốc gia, lập ra Đình, để nhân dân trong vùng có nơi tụ hội.
d) Đẳng cấp 4: Thần Thừa hành mỗi quốc gia: Thân, nơi ở và nhiệm vụ:
– Thân của Thần Thừa hành mỗi quốc gia: Cấu tạo bằng điện từ Âm Dương có 3 màu sắc: Đen, Xanh, Đỏ bình thường.
– Nơi ở: Trên ngọn cây to cao.
– Nhiệm vụ của Thần Thừa hành mỗi quốc gia: Làm theo sự phân công của Thần Chủ vùng mỗi quốc gia, như sau:
+ Quản lý Tánh Phật mượn Thân và tánh Người tạo được Nghiệp Công đức, cho tự do trở về Phật giới.
+ Quản lý Tánh Phật mượn Thân và tánh Người tạo Nghiệp phước đức Dương, thì cho đi hưởng Nghiệp phước đức Dương.
+ Quản lý Tánh Phật mượn Thân và tánh Người tạo Nghiệp phước đức Âm, thì cho đi hưởng Nghiệp phước đức Âm.
+ Quản lý Tánh Phật mượn Thân và tánh Người muốn ở trong Dòng tộc, thì chiều theo Tánh Phật.
+ Quản lý Tánh Phật mượn Thân và tánh Người tạo Nghiệp Ác đức nơi nào, thì thực thi Nhân quả nơi đó.

2. Loài Người:

Loài Người có 4 đẳng cấp và nhiệm vụ như sau:
a) Đẳng cấp 1: Là Người Chủ Quốc gia.
Cai quản quốc gia mình.
b) Đẳng cấp 2: Là Người Chủ Vùng của quốc gia.
Cai quản Vùng của quốc gia mình.
c) Đẳng cấp 3: Là Người Chủ Địa phương.
Cai quản Địa phương mình.
d) Đẳng cấp 4: Là Người Thừa hành.
Làm việc theo sự sắp xếp của Người Chủ Địa phương.

3. Loài Ngạ Quỷ:

Loài Ngạ Quỷ có 2 nhiệm vụ và 3 đẳng cấp như sau:
a) Sắp xếp Trung Ấm Thân trở lại Dòng tộc:
– Tái sanh làm Người.
– Mang Thân Tứ đại.
– Tự lao động, lo cái ăn cái mặc, nhà cửa và phương tiện di chuyển, làm vợ, làm chồng, làm con, làm cháu, trả Nhân quả nhẹ với nhau.
b) Sắp xếp Trung Ấm Thân ở ngoài Dòng tộc và sống ngoài Nhân quả:
* Làm loài Cô Hồn có 3 đẳng cấp như sau:
– Đẳng cấp 1: Cô Hồn Trưởng Trái đất.
– Đẳng cấp 2: Cô Hồn Trưởng Quốc gia.
– Đẳng cấp 3: Cô Hồn Trưởng Vùng Quốc gia.
– Mang thân bằng điện từ Âm Dương màu trắng khói.
– Được tự do.
– Ăn thì giành giựt của người cúng.
– Muốn xưng Thánh, xưng Thần gì cũng được.
– Nơi ở: Núi Đất đá và lang thang ngoài đường.
– Muốn có nơi ở đẹp, thì tạo ra linh thiêng huyền bí, để người tin cất Cơ sở to đẹp cho ở.

4. Loài Súc Sanh:

Loài Súc Sanh có 2 nhiệm vụ:
– Trả Nhân quả, khi mang thân Người mà ham giết hại loài Súc Sanh.
– Làm thức ăn cho loài Người và các loài khác.

5. Loài Địa Ngục:

Loài Địa Ngục có 1 nhiệm vụ:
– Trả Nhân quả khi mang thân Người mà gây trọng tội.

6. Loài Thực Vật:

Loài Thực Vật có 4 nhiệm vụ:
– Trả Nhân quả khi mang thân Người, không phải là “Tổ sư Thiền”, mà tự xưng mình là Tổ sư Thiền, để dụ nhiều người đến lạy và cúng tiền cho mình.
– Trả Nhân quả khi mang thân Người, không phải là “Thiền Sư”, mà tự xưng mình Thiền Sư, để dụ nhiều người đến lạy và cúng tiền cho mình.
– Trả Nhân quả khi mang thân Người, không biết “Giác ngộ và Giải thoát” là gì, mà đi dạy người khác, để lấy tiền.
– Làm thức ăn cho loài Người và các loài khác.
Trích trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

gia sư thanh hóa

Để tìm được một gia sư tốt, phụ huynh đừng ngại liên hệ với trung tâm gia sư Thanh Hóa chúng tôi bằng cách để lại thông tin vào ô dưới đây. Trung tâm gia sư Thanh Hóa sẽ liên hệ lại.

Nếu cần gấp phụ huynh có thể Gọi điện 0784300999, Chat facebook, Chat zalo bằng cách ấn vào các nút trên Website này vào mọi khung giờ thời gian. Chúng tôi luôn hân hạnh được phục vụ các quý vị PHỤ HUYNHHỌC SINH.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

goi-ngay-gia-tot