Biện pháp của gia sư Thanh Hóa giúp học sinh tự học tốt môn Toán

gia sư lớp 8 ở thanh hóa

Môn Toán luôn là môn học được các quý vị phụ huynh quan tâm nhất. Vì vậy việc tìm gia sư dạy toán luôn được phụ huynh ưu tiên hàng đầu trong các môn học. Nhưng việc học tập tốt môn Toán không chỉ thuê gia sư dạy kèm là đủ. Muốn học sinh học giỏi môn Toán các phụ huynh cần nhờ gia sư của gia đình giúp học sinh có kĩ năng tự học. 

Vậy làm thế nào để giúp học sinh có khả năng tự học? Những gia sư giỏi, gia sư chất lượng nhất Thanh Hóa đã đúc rút kinh nghiệm ra những biện pháp sau đây. Để trở thành một gia sư dạy Toán giỏi các gia sư nên tham khảo. Các bậc phụ huynh cũng nên đọc để giúp con  mình có thành tích học tập tốt hơn.

  1. Hình thức tự học :

          Học sinh sẽ có kế hoạch tự học ở nhà theo thời gian nhất định tùy theo hoàn cảnh của từng học sinh. Điều này học sinh tự sắp xếp phù hợp với không gian và thời gian theo từng đặc điểm của từng đối tượng. Ở đây tôi chỉ xin nêu hai hình thức tự học : một là cách tự học lý thuyết cụ thể là các định nghĩa, định lý Hình học ; hai là hình thức tự giải bài tập Toán (chủ yếu là hình thức này).

          1.1. Học sinh tự học lý thuyết theo cách gợi ý của giáo viên, chẳng hạn : mỗi định lý muốn nắm rõ cần thực hiện học tập qua 5 bước gợi ý sau :

                   Bước 1 : Phát biểu được bằng lời

                   Bước 2 : Vẽ hình theo ý phát biểu thành lời

                   Bước 3 : Tóm tắt giả thiết và kết luận qua hình vẽ ở bước 2

                   Bước 4 : Chứng minh định lý (nếu là định nghĩa thì bỏ qua bước này)

                   Bước 5 : Có áp dụng giải một bài tập sử dụng định lý vừa học

          Các em sẽ tự tập hệ thống lại các định nghĩa, định lý hình học từ lớp 7 cho đến thời điểm học hiện tại hoặc chỉ bắt đầu tự học và viết lại các định nghĩa, định lý của lớp mình đang học. Thứ tự các định lý đuợc các em đặt lại theo ý của mình nhưng tuân theo các bước đã gợi ý ở trên (tôi sẽ nêu một thí dụ cụ thể ở phần 3 cách tiến hành)

          1.2. Học sinh tự giải bài tập do chính mình chọn ra đề bài tập ấy. (Có thể nguồn bài tập do các em tự chọn ở các tài liệu tham khảo như : sách bài tập, sách học tốt, sách rèn kỹ năng, … hiển nhiên phải có ý kiến tư vấn của giáo viên vì hiện nay thị trường sách tham khảo rất đa dạng và vì thế chất lượng sách cũng khác nhau).

Thông tin bạn cần biết thêm:

  1. Những yêu cầu về việc tự học :

          Khi tiến hành thực hiện việc tự học môn Toán tôi có thống nhất với các em một số qui định và vài yêu cầu như sau :

          + Tất cả các đối tượng học sinh trong lớp đều phải tham gia.

          + Mỗi phân môn Đại số – Hình học phải có tập ghi chép riêng.

          + Đề bài được đánh số thứ tự từ đầu đến cuối theo tập của từng học sinh. Đề bài được đóng khung hoặc viết bằng mực màu khác còn bài giải thì trình bày ở ngoài để phân biệt giữa đề và bài giải (dễ xem lại khi cần).

          + Qui định mỗi ngày các em sẽ tiến hành tự giải 1 bài Đại số – 1 bài Hình học (không được quên, nếu quên phải làm bù cho đủ).

  1. Cách tiến hành :

          Đầu năm tôi nêu yêu cầu với lớp về việc tự học môn Toán (chủ yếu là tự học về việc giải bài tập) còn tự học lý thuyết thì các em đã có thói quen nên phần này tôi không yêu cầu kiểm tra (tôi không bắt buộc tất cả các em phải tự học được phần này chủ yếu là học sinh khá giỏi).

Những thông tin bạn cần biết thêm:

          + Đối với tự học lý thuyết tôi xin minh họa một định nghĩa như sau :

          Do những lý do khác nhau sách giáo khoa không thể có được bài tập áp dụng ngay sau mỗi định nghĩa, định lý, do đó cần hướng dẫn cho các em cách tự học để thu ngắn khoảng cách giữa bài học và lý thuyết qua cách học như đã trình bày ở trên, như tiết 12 bài § 7. HÌNH BÌNH HÀNH của Hình học 8. Sau khi học xong định nghĩa

          Các em có thể thực hiện như sau cho định nghĩa này :

          Bước 1 : Phát biểu : “Hình bình hành là tứ giác có các cạnh song song”

          Bước 2 : Vẽ hình                    

Bước 3 : Tóm tắt giả thiết và kết luận

                                                                   GT    Tứ giác ABCD

                                                                             AB // CD ; AD // BC

                                                                    KL     ABCD là hình bình hành

          Bước 4 : không chứng minh (vì định nghĩa)

          Bước 5 : Áp dụng (tôi cho rằng đây là phần quan trọng nhất của việc học định nghĩa, định lý Hình học).

                   Bài toán : Cho tam giác ABC, từ một điểm M bất kỳ trên cạnh BC ta kẻ các đường thẳng song song với AB, AC cắt AB, AC theo thứ tự tại H và K.

          Chứng minh : tứ giác AHMK là hình bình hành.

                   Lời giải

          Tứ giác AHMK có :

                   Do     MK // AB (gt) ⇒ MK // AH

                             MH // AC (gt) ⇒ MH // AK

          Vậy tứ giác AHMK là hình bình hành (tứ giác có các cạnh đối song song)

          + Đối với tự học giải bài tập được tiến hành cụ thể như sau :

                   Tiến hành theo 2 phần :

                             Phần 1 : Bài tập do các em tự chọn.

                             Phần 2 : Bài tập do giáo viên ra cho các em.

          Cách tính số lượng bài tập là mỗi ngày mỗi em tự giải 1 bài tập Đại số – 1 bài tập Hình học. Khoảng 10 tuần đầu, hệ thống bài tập này tôi để các em tự chọn sao cho các bài tập đó các em giải được, tôi gợi ý chủ yếu là đề bài từ sách bài tập của các phân môn Đại số và Hình học của Toán lớp 8 và lớp 9. Chính vì thế đa số các bài tập các em trình bày tương đối là dễ dàng vì các em tự chọn cho mình bài tập tương đối dễ, sách bài tập có hướng dẫn giải nên việc tự học của các em cũng không gặp khó khăn gì nhiều. Như vậy sau 10 tuần thì mỗi em tự học giải được 7 × 10 = 70 bài Đại số và 70 bài Hình học, tổng cộng là 140 bài (một con số không nhỏ).

          Sau đó tôi đã tiến hành kiểm tra thấy đa số các em đã làm đủ số lượng bài, cá biệt mỗi lớp cũng có vài em làm không đủ số lượng tôi phải động viên và phân tích cho các em thấy lợi ích của việc tự học). Tôi rất mừng vì đa số các em đã bước đầu có thói quen làm bài tập tự học, mặc dù trong đó có em còn trình bày chỉ là đối phó thôi tôi vẫn chấp nhận kết quả này, vì trước mắt phải tập thói quen trước, sau đó tôi chuyển sang phần 2 là bài tập do tôi ra cho các em giải chứ không do các em tự chọn nữa để nâng cao chất lượng tự học.

          Khi kết thúc học kỳ I tuần 18 thì mỗi em hiện nay đã có một số lượng bài tập khá nhiều và hoàn tất việc kiểm tra. Nếu phải giải các dạng bài tập như nhau cho tất cả các đối tượng thì sẽ không công bằng cho các em có khả năng học môn Toán còn yếu sẽ gặp trở ngại nhiều hơn, cho nên tôi chia thành hai nhóm học sinh để có yêu cầu khác nhau :

          + Nhóm học sinh TRUNG BÌNH – YẾU

          Chỉ giải các bài tập ở mức độ cơ bản, tương tự như bài tập sách giáo khoa.

          + Nhóm học sinh KHÁ – GIỎI

          Nhóm này yêu cầu có cao hơn, các em ngoài việc giải các bài tập cơ bản, cần rèn luyện thêm các bài tập nâng cao, các bài tập này do giáo viên ra cho các em, chú ý nâng dần mức độ theo thời gian.

  1. Kiểm tra, đánh giá hình thức tự học :

          Khi thực hiện việc tự học này tôi gặp khó khăn lớn nhất là thời gian đâu để kiểm tra việc thực hiện của các em, để khắc phục khó khăn tôi đã sắp xếp lồng ghép việc tự học này vào tiết dạy tự chọn mà trường tôi đã bố trí cho mỗi lớp 1 tiết Toán vừa hoàn thành yêu cầu dạy học tự chọn vừa hướng dẫn và kiểm tra được cho các em tự học môn Toán.

          Cách kiểm tra đánh giá :

                   Giữa học kỳ tôi kiểm tra 1 lần.

                    Cuối học kỳ kiểm tra 1 lần.

          Trong mỗi lần kiểm có 2 bước :

                   Bước 1 : Các tổ trưởng kiểm tra trước về hình thức như : số lượng bài đã đủ chưa, mỗi bài có trình bày đúng như yêu cầu hay không, kiểm tra giấy nhãn, …).

                   Bước 2 : Giáo viên kiểm tra và nhận xét. Có xem xét kỹ xác suất vài trường cụ thể của lớp mà mình cần theo dõi (chọn mỗi đối tượng học sinh của lớp 2 bộ tập để kiểm tra).

______________

Phụ huynh đừng ngại liên hệ với chúng tôi bằng cách để lại thông tin vào ô dưới đây. Trung tâm gia sư Thanh Hóa sẽ liên hệ lại.

Nếu cần gấp phụ huynh có thể Gọi điện 0784300999, Chat facebook, Chat zalo bằng cách ấn vào các nút trên Website này vào mọi khung giờ thời gian. Chúng tôi luôn hân hạnh được phục vụ các quý vị PHỤ HUYNHHỌC SINH.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

goi-ngay-gia-tot